Energia Cieplna

Zgodnie z otrzymanymi Koncesjami Spółka Ciepło Pyskowice prowadzi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą, zasilaną z trzech źródeł ciepła zlokalizowanych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej 5, ul. Braci Pisko i ul. Wojska Polskiego, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130°C.

Prowadzimy zautomatyzowaną regulacje ilościową i jakościową dostosowując pracę Źródła ciepła do aktualnego zapotrzebowania u odbiorcy końcowego.

Pomagamy we wstępnej analizie technicznej dla podmiotów, które rozważają przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Współpracujemy z projektantami oraz ukierunkowujemy aby inwestycje i wykorzystane ciepło było racjonalne i efektywne. Efektem pracy jest zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska oraz poprawa jakości i komfortu cieplnego co stanowi pierwszy krok do uzyskania oszczędności w sezonie grzewczym a co za tym idzie poprawę ekonomiczną odbiorcy.