Prezes Zarządu Ciepło Pyskowice Rafał Polok

Prezes Zarządu
Rafał Polok

Rada Nadzorcza
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bożena Słup – Ostrawska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Marszałek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Mirosław Tomczak