To odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanina popiołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, wyprowadzana jest hydraulicznie spod komory paleniskowej na składowisko. Jest to materiał uboczny ze spalania miału węglowego.

Mieszanka popiołowo-żużlowa wykorzystywana jest do utwardzenia powierzchni, np. dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, a także do budowy fundamentów.

Więcej informacji na temat pozyskania materiału można uzyskać pod numerem telefonu: 691488170 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.