Spółka została powołana aktem założycielskim dnia 31.05.2022r. na podstawie Uchwały XLV/424/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.05.2022r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ciepło Pyskowice Sp. z o.o.

W dniu powołania spółki kapitał zakładowy wynosił 500 000,00 zł. Gmina Pyskowice objęła 100% udziałów. Obecnie kapitał spółki wynosi 700 000,00 zł.

W Krajowym Rejestrze Sądowym spółka została zarejestrowana w dniu 22.09.2022r. pod numerem KRS 0000992949.
Gmina Pyskowice umową GK.032.001.2022 z dnia 31.08.2022r. o zaopatrzenie Gminy Pyskowice w energię cieplną, utrzymanie i eksploatację przekazała spółce w dzierżawę majątek Zakładu Cieplnego przy ul. Poznańskiej 5.

Spółka Ciepło Pyskowice decyzją Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki z dnia 10.11.2022r.:

  • otrzymała Koncesję Nr WCC/2924/70599/W/OKA/2022/Ppu na wytwarzanie ciepła na okres od 10 listopada 2022 r. do 10 listopada 2042 r.
  • otrzymała koncesję Nr PCC/1306/70599/W/OKA/2022/Ppu na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 10 listopada 2022 r. do 10 listopada 2042 r.