Zakład Ciepłowniczy w Pyskowicach jest przedsiębiorstwem o ściśle określonym celu funkcjonowania.

W odróżnieniu od szeroko pojętych przedsięwzięć komercyjnych – biznesowych, cele funkcjonowania zakładu są identyfikowane szerzej i postrzegane przez pryzmat nie tylko interesów właściciela ale co najmniej na równi z nimi również stron uczestniczących w jego działaniu. Szczególnie odnosi się to do lokalnej społeczności tj. Mieszkańców Miasta Pyskowice. Tym samym stawiane są wysokie oczekiwania w zakresie realizacji bieżących oraz perspektywicznych dostaw ciepła przy utrzymaniu akceptowalnych społecznie cenach.

Strategicznie i w perspektywie stawiamy głównie na: