Informujemy, iż Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. w dniu 31.10.2023r. złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o nową taryfę dla ciepła na podstawie kosztów uzasadnionych.

W dniu 15.01.2024r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa została zatwierdzona. Nowa taryfa  nr OKA.4210.81.2023.CW (dodatkowo w załączeniu sprostowanie z dnia 31 stycznia 2024r. dot. błędnej daty dziennej decyzji) obowiązywać będzie od 23.02.2024r.

Decyzja i sprostowanie Prezesa URE wraz z Taryfą Ciepło Pyskowice obowiązującą od 23.02.2024